Chính quyền liên bang Canada có thể hủy bỏ án tích của những người bị bắt về cần sa trước đây.

Ottawa: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng 6, ông Ralph Goodale, tổng trưởng an ninh công cộng của chính quyền liên bang đã nói là chính quyền Canada đang nghiên cứu lại việc hủy bỏ những án tích hình sự của những người phạm pháp có liên quan đến cần sa.
Như chúng ta đã biết là chính quyền Canada sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa vào ngày 17 tháng 10 sắp tới.
Theo sở Thống Kê Canada thì riêng trong năm 2016 có 17,733 người bị buộc tội tàng trữ cần sa.
Trong những tháng qua nhiều nhà chính trị của các đảng đối lập như đảng Tân Dân Chủ đã lên tiếng yêu cầu chính quyền hủy bỏ những án tích của những người phạm pháp về cần sa trước đây.
Theo luật C-45 vừa được thông qua, một người Canadians có thể mang trong mình 1 lượng cần sa nhỏ khoảng 30 grams. Những người mua cần sa phải là những người trên 18 tuổi, và tư gia có thể trồng tối đa 4 cây cần sa trong vườn sau nhà, trừ cư dân ở hai tỉnh bang Manitoba và Quebec.
Người ta cũng tiên đoán là số du khách đến Canada sẽ gia tăng trong những tháng sắp tới, vì trong số những du khách này, sẽ có những người đến Canada với mục đích được hút cần sa thoải mái.

Tin tức khác...