Chính quyền liên bang ân xá cho những người bị tội tàng trữ cần sa.

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 3, chính quyền liên bang đã đệ trình dự luật C-93 để ân xá cho những người từng bị buộc tội tàng trữ cần sa những năm trước.
Ông Ralph Goodale, tổng trưởng an ninh công cộng đã cho biết là chính quyền liên bang, qua dự luật C-93 sẽ ân xá cho những ai phạm tội một lần về việc tàng trữ cần sa.
Những người xin ân xá sẽ không phải đóng tiền lệ phí $631 và cũng không phải chờ 5 năm như luật đã định trước đây.
Cần sa đã được hợp thức hóa thì chính quyền liên bang cũng không có lý do gì duy trì danh sách những người gọi là có tiền án về việc lưu trữ cần sa.

Tin tức khác...