Chính phủ đầu tư cho công nghệ thông tin tại Montréal

Chính phủ liên bang, chính phủ tỉnh bang và công ty công nghệ Canada CAE cùng hợp tác đầu tư khoảng 1 tỷ đô-la trong 5 năm cho công nghệ mô phỏng và huấn luyện.

CAE, trước đây được gọi là công ty Điện tử Hàng không Canada, đang cố gắng “cách mạng hóa việc huấn luyện phi công, phi hành đoàn và các chuyên gia y tế”.

Công ty có trụ sở tại Montréal cũng dự định đầu tư vào công nghệ huấn luyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, các nhà thầu an ninh.

Chính phủ Québec sẽ đóng góp khoản cho vay 42,5 triệu đô-la. Chính phủ liên bang cũng cam kết 150 triệu đô-la, phần còn lại do CAE đài thọ.

Hiện diện tại buổi loan báo hồi tuần qua, Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng những khoản tài trợ sẽ “tạo những việc làm đặc biệt mới tại Canada”.

Dự án được mong đợi tạo thêm khoảng 335 việc làm tại Montréal.

Tin tức khác...