Chi phí thâu nhận 25 ngàn người tỵ nạn Syria làm tốn kém tiền thuế của dân đóng góp lên đến 1 tỷ dollars

Ottawa: Trong bản ngân sách quốc gia vừa được công bố hôm 22 tháng 3, chính quyền liên bang đã dự trù chi tiêu gần 1 tỷ dollars, tiền đóng thuế của dân chúng, trong việc thâu nhận 25 ngàn người tỵ nạn Syria.

Trong bản ngân sách,ngoài 678 triệu dollars dành cho 6 năm, trong việc định cư những người tỵ nạn Syria đã đến Canada, chính quyền liên bang sẽ bỏ thêm 245 triệu dollars trong vòng 5 năm, để thâu nhận thêm 10 ngàn người tỵ nạn Syria, cho đủ túc số 25 ngàn người tỵ nạn Syria do chính quyền bảo trợ.

Tính đến nay đã có trên 26 ngàn người tỵ nạn Syria đã được định cư ở Canada, gồm 15 ngàn người do chính quyền bảo trợ và phần còn lại là do tư nhân, do các hội đoàn bảo trợ

Tin tức khác...