Cây cổ thụ cao nhất thành phố Ottawa bị đốn ngã.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 4 vừa qua, các nhân viên công chánh của thành phố Ottawa đã dùng cưa đốn ngã một cây cổ thụ lớn ở trên đường Rochester.
Cây cổ thụ này là một trong những cây “già ” và cao nhất trong thành phố.
Cây cổ thụ cao 35 mét, mà người ta có thể trông thấy cây này ở cách đó nhiều con đường.
Đường kính của cây cổ thụ này trên 3.5 mét và đã được trồng từ năm 1901.
Cư dân sống xung quanh khu vực này đã than phiền với sở công chánh là những cành cây gẫy của cây cổ thụ, đã làm hư hại nhà cửa của họ, và đã được sở công chánh cho cắt đi.

Tin tức khác...