Cầu trường Olympic mở cửa cho người tỵ nạn tràn qua từ Hoa Kỳ

Montreal:Với hàng trăm người tỵ nạn bất hợp pháp vẫn từ Hoa Kỳ  vượt biên giới qua Canada, trong hôm thứ tư ngày 2 tháng 8, chính quyền tỉnh bang Quebec đã quyết định dùng cầu trường Olympic ở thành phố Montreal làm nơi tạm trú cho số người tỵ nạn bất hợp pháp này.

Theo  Francine Dupuis của cơ quan đặc trách về người tỵ nạn của chính quyền tỉnh bang Quebec, thì họ chưa bao giờ thấy số người tỵ nạn kéo nhau qua Canada đông như thế và chính quyền đã không có những biện pháp để cung ứng nơi ăn chốn ở cho số đông người tỵ nạn này.

Trong tháng 7 năm nay có 1,174 người từ Hoa Kỳ qua tỉnh bang Quebec xin tỵ nạn, so với con số 180 người qua Quebec  tỵ nạn từ Hoa Kỳ trong tháng 7 năm ngoái 2016.

Cầu trường Olympic là một trong những thắng cảnh của thành phố Montreal, được xây cất trong thời gian thành phố này đứng ra tổ chức thế vận hội năm 1976.

Với ông Trump lên nắm quyền ở Hoa Kỳ, số người cư trú bất hợp pháp ở Mỹ có thể bị  trục xuất gia tăng: người ta ước lượng riêng những ngừoi Haiti cư trú bất hợp pháp ở Mỹ có thể bị trục xuất lên đến 58 ngàn người.

Trong vòng 6 tháng đầu năm nay 2017, có 4.345 người vượt biên giới Mỹ, xin qua Canada tỵ nạn mà phần lớn những người này là những người cư trú ở Mỹ bất hợp pháp.

 

Tin tức khác...