Tìm nhóm/thể loại

Trò Truyện với @

BÀN TAY NHÂN ÁI

Câu chuyện thứ nhất: Một người đàn ông da trắng đứng trước cửa tiệm thực phẩm Á Châu. Người đi qua đi lại, không…

Dandelion Blossom

Ngoài ấy chắc ấm lắm rồi nhỉ. Ngồi sau khung kính cửa sổ nhà hưu dưỡng, nhìn ra khoảng sân rực nắng bên ngoài, ông…