Tìm nhóm/thể loại

Tử Vi

Tử vi

Trên vận trình tuần thứ tư tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậ­u, người tuổi Tý cảm thấy cuối tuần thong thả hơn…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 11 năm Đinh Dậu người tuổi Tý coi chừng hao tài và đề phòng công việc có thay đổi tạo thêm áp lực…

Tử vi

Tuần thứ hai tháng 11 năm Đinh Dậu, gặp tháng trung bình trên vận trình người tuổi Tý mưu sự hanh thông hơn nhưng…

Tử vi

Tuần đầu tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu vận trình người tuổi Tý có các nét chính như sau: Sự nghiệp và tài chính…

Tử vi

Tuần thứ tư tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu vận trình người tuổi Tý giảm áp lực về việc làm và tiền bạc. Tinh thần…

Tử vi

Tuần thứ ba tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu người tuổi Tý ngay từ đầu tuần tài chính có dấu hiệu hao thoát. Công việc…

Tử vi

Người tuổi Tý cảm thấy kém phấn khởi về công việc và có xáo trộn về ẩm thực hoặc đau nhức hay cảm cúm.…

Văn phòng Tử Vi Tuyết Lưu

Tuổi Tý Tuần thứ nhì tháng 9 năm Đinh Dậu vận trình người tuổi Tý diễn ra bình thường về tài chính, sự nghiệp diễn…

Tử vi tuần

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong tuần đầu tháng 9 năm Đinh Dậu, gặp tháng tốt, có khả năng cảm thấy tài chính tạm ổn…

Tuổi Tý Vận trình của người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng tám năm Đinh Dậu đầu tuần suy thoái nhưng cuối tuần…

Tử Vi Tuần

Tuổi Tý Tuần thứ ba tháng tám âm lịch năm Đinh Dậu vận trình của người tuổi Tý có nhiều biến động chưa thuận lợi…

Tử vi tuần

Tuổi Tý Tuần thứ hai tháng tám năm Đinh Dậu người tuổi Tý vận trình chưa thông về sự nghiệp nhưng tài chính vượng…