Tìm nhóm/thể loại

Viết từ Saigon

XƯNG HÔ

Người ngoại quốc khi học tiếng Việt luôn kêu ca tiếng Việt khó học, khó nhất là xưng hô. Bởi vì Tây, Tàu quen “I,…

CHUỐI MỎ QUẠ

Chuối rất phổ biến đối với người Việt, trong gia đình hay bữa tiệc đều không thể thiếu thứ trái cây miền nhiệt đới…

Tội ác ở bệnh viện!

M óc túi tiền của người khỏe mạnh đã tởm. “Ăn” tiền của bệnh nhân nghèo còn đáng kinh tởm hơn.  Chuyện tồi tệ đó…

Trưa Saigon

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông… Giờ thì chẳng còn ai mặc áo lụa đi giữa trưa Saigon…

Thớt me

Tôi thấy người đàn ông đó qua đường đã gần một tháng rồi. Trời giông mưa gì anh cũng chạy xe, chở…