Tìm nhóm/thể loại

Viết từ Saigon

“Hạt Giống Đỏ”

Nhiều người trẻ được nhà nước Việt nam đầu tư, cho du học, đưa về các vị trí đứng đầu nhưng họ làm được gì sau khi…

ĂN CƠM TÀU

Ở Saigon, người Hoa sống chính về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến thực phẩm, buôn bán, nhất là bán hàng ăn.…

KHẨU TRANG

Trước đây chữ “khẩu trang” thường thấy hàng ngày ngoài đường phố, dùng chỉ vật dụng để phụ nữ che khuôn mặt phòng…