Cắt giảm thuế cho giới trung lưu ở tỉnh bang Quebec.

Montreal: Tuyên bố  trong ngày thứ tư 15 tháng 11, ông bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Quebec, Carlos Leitao cho biết  là chính quyền tỉnh bang sẽ có những cắt giảm thuế má cho những người trung  lưu trong bản cập nhật kinh tế sẽ công bố vào ngày thứ ba tuần tới.

Cũng theo ông bộ trưởng  tài chánh  thì sẽ có những cắt giảm thuế đáng kể cho những cư dân trong tỉnh bang Quebec ở tầng lớp trung lưu.

Ông bộ trưởng tài chánh cũng tiết lộ thêm là chính quyền Quebec cũng sẽ cho công bố những biện pháp  ngăn chận sự nghèo đói, chưa từng có ở Bắc Mỹ.

Nền kinh tế ở tỉnh bang Quebec đã tiến triển mạnh mẽ trong những năm qua: trong ba năm liên tiếp, chính quyền tỉnh bang đã cân bằng ngân sách.

Trong năm ngoái, chính quyền tỉnh bang cũng cho cắt giảm thuế  trung bình  là $55 cho mỗi đầu người.

Cũng theo những tiên đoán thì trong tài khóa  2017-2018, ngân sách tỉnh bang Quebec sẽ thặng dư khoảng 2.5 tỷ dollars.

More Stories...