Cảnh sát Montréal không ủng hộ gắn camera trên đồng phục

Sau một năm thử nghiệm với 78 nhân viên cảnh sát, cơ quan Cảnh sát Montréal kết luận các camera trang bị trên áo đồng phục của cảnh sát có ít tác động can thiệp, gây các thách thức về tiếp vận, và khiến hầu hết các cảnh sát viên mang chúng cảm thấy như họ đang bị giám sát.

Theo một bản tường trình dài 215 trang được trình cho ủy ban an toàn công cộng Montréal, không chỉ các cảnh sát viên không thích việc trang bị camera, mà trang bị cho tất cả 3.000 nhân viên sẽ tốn khoảng 17,4 triệu đô-la trong 5 năm.

Bản tường trình cho biết: “Kế hoạch thí điểm không chứng minh rõ ràng rằng các camera thúc đẩy tính minh bạch của sự can thiệp của cảnh sát, củng cố niềm tin giữa cảnh sát và người dân, và bảo đảm an toàn của cảnh sát”

Cảnh sát Montréal đã phát động kế hoạch thí điểm vào mùa xuân 2016, gởi các cảnh sát viên có trang bị camera vào hệ thống métro và đến một số quận gồm Plateau/Mont-Royal, Lachine và Montréal Nord.

Bản tường trình kết luận rằng các camera có ít tác động trong các vụ can thiệp của cảnh sát. Hai phần ba cảnh sát viên cho biết camera khiến người dân cảm thấy không thoải mái, tạo thành một sự tương tác vô nghĩa và xa cách hơn giữa cảnh sát và người dân.

Các nhân viên cảnh sát cũng cho rằng phải kích hoạt máy ảnh bằng tay trong trường hợp khẩn cấp hay trong tình hình nguy ngập hay bất ngờ là một thách thức.

Bản tường trình cho biết 9 phần 10 cảnh sát viên mang camera cảm thấy họ bị giám sát, “nhiều người sợ việc ghi hình có thể được sử dụng để chống lại họ”.

Ngân khoản 17,4 triệu đô-la là chi phí về camera cho tất cả các cảnh sát viên, chi phí huấn luyện, sửa quần áo và chi phí điều hành dự án.

Kế hoạch thí điểm kéo dài một năm tốn kém 1,5 triệu đô-la được phát động sau khi công tố viên Paul Dionne khuyến cáo trang bị camera trên người cảnh sát trong tường trình về cái chết của Robert Hénault 70 tuổi bị bắn chết trong vụ can thiệp của cảnh sát năm 2013.

Tin tức khác...