Cảnh sát không buộc dân biểu Francis Drouin về tội sờ mông một phụ nữ.

Francis-Drouin-

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng 5, sở cảnh sát thành phố Halifax đã không buộc dân biểu Francis Drouin về tội sờ mông một phụ nữ trong một quán rượu trong thành phố trong tháng 4 vừa qua.
Trong tháng tư có một cuộc hội thảo về đường lối của đảng cầm quyền liên bang ở thành phố Halifax, và dân biểu của đảng này từ khắp nơi về họp, trong đó có dân biểu Francis Drouin từ thành phố Ottawa.
Sau cuộc hội thảo, dân biểu này đã đến một quán rượu ở trung tâm thành phố Halifax, và trong thời gian ở trong quán rượu này, một phụ nữ đã tố cáo là bà ta bị ông dân biểu này sờ mông.
Tuy nhiên theo dân biểu Drouin thì người sờ mông bà này không phải là ông ta mà là một người đàn ông khác. Nạn nhân có thể say rượu nên đã nhìn lộn người?
Theo sở cảnh sát thành phố thì sau khi mở cuộc điều tra, sở cảnh sát đã không buộc tội người dân biểu bị tố cáo này.

Tin tức khác...