Canada: thị trường cần sa hợp pháp lớn nhất thế giới

Ottawa: Theo nhận định của nhiều quan sát viên, thì sau ngày 17 tháng 10, ngày mà Canada hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, thì Caanada sẽ trở thành một thị trường cần sa hợp pháp lớn nhất thế giới.
Và cũng trong ngày thứ tư 17 tháng 10, chính quyền liên bang cũng công bố lệnh ân xá cho những người bị tuyên án trước ngày 17 tháng 10, về tội lưu hành cần sa với điều kiện là số cần sa lưu hành này dưới 30 grams.
Từ năm 2001, Canada đã cho lưu hành cần sa dùng cho mục đích y khoa.
Trong hôm thứ tư có ít nhất 111 tiệm bán lẻ cần sa trên toàn Canada, phục vụ cho 37 triệu cư dân.
Riêng tại tỉnh bang Ontario, thì người ta chỉ có thể mua cần sa qua mạng và phải chờ đến mùa xuân năm tới, cư dân trong tỉnh bang mới có thể mua cần sa ở các tiệm bán lẻ.

Tin tức khác...