Canada sẽ có một chính quyền thiểu số : Bảo Thủ hay Tự Do?

Ottawa: Theo kết quả những cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Ipsos dành cho báo Global News, phổ biến trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 8, cho thấy là số người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do và thủ tướng Justin Trudeau sút giảm.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò của tổ chức Ipsos thì số người ủng hộ đảng Tự Do đã dẫn trước 5 điểm so với số người ủng hộ đảng bảo Thủ, vào ngày bắt đầu cuộc tranh cử 15 tháng 8 và bây giờ số điểm dẫn trước chỉ còn 1 điểm nghĩa là hai bên suýt soát nhau: 33 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do, trong khi 32 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ.
Trong khi đó theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Nanos , thăm dò cho đài truyền hình CTV và báo Globe and Mail phổ biến hôm thứ sáu ngày 26 tháng 8, thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ gia tăng lên 34.4 phần trăm, trong khi số người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do ở mức 33.6 phần trăm.
Ngoài ra số người ủng hộ những công việc mà thủ tướng Trudeau đã làm, đã sút giảm dưới 50 phầm trăm: lần đầu tiên kể từ khi có đại dịch covid.
Cũng theo cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Ipsos thì số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ ở mức 21 phần trăm, 6 phần trăm ủng hộ đảng Quebecois và 5 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
Như thế hy vọng chiếm đa số ghế của đảng Tự Do trong cuộc bầu cử vội vàng này có thể sẽ không xảy ra.
Một chính quyền thiểu số có thể sẽ được cử tri bầu lên và người ta chưa biết là chính quyền thiểu số mới này là chính quyền đảng Tự Do hay là đảng Bảo Thủ?
Đa số cử tri ở tỉnh bang Alberta ủng hộ đảng bảo Thủ trong khi đảng Tự Do dẫn đầu ở các tỉnh bang khác.
Phần lớn những người được hỏi ý kiến cũng nghĩ là thủ tướng Trudeau cho bầu cử lại quốc hội quá sớm, sớm hơn 2 năm so với nhiệm kỳ dân biểu trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tin tức khác...