Canada Day 2017 Parade of Nations at Celebration Square Mississauga

Mississauga: Trong cuộc diễn hành mừng lễ quốc khánh Canada tại Celebration Square, có đoàn vũ Thu Thảo của Việt Nam cùng tham gia với những cộng đồng thiể u số khác.

Buổi diễn hành có sự tham dự của bà thị trưởng thành phố Mississauga, Bonnie Crombie và một số dân biểu liên bang , cũng như nhiều nghị viên trong thành phố

Tin tức khác...