Canada đã chiến thắng đại dịch: Trong 1 ngày chỉ còn 439 người nhiễm và 11 người chết

Ottawa: Tính đến ngày thứ hai 28 tháng 6, trên toàn Canada chỉ còn 439 người nhiễm covid và chỉ có thêm 11 người chết: tại tỉnh bang Ontario chỉ có 210 người bị nhiễm covid, 76 người ở tỉnh bang Quebec, 31 người ở tỉnh bang Alberta và 38 người ở tỉnh bang British Columbia. Còn nhớ vào giữa tháng 4 năm nay 2021 ở thời cao điểm của đại dịch, hàng ngày có đến 8,500 người nhiễm và hàng trăm người chết vì covid.
Canada dường như đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch.
Một trong những lý do khiến Canada thành công là vì phần lớn cư dân biết nghe lời: tuân theo những lệnh phong tỏa và kiên nhẫn xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ trong những cơn nóng của mùa hè để được chủng ngừa.
Tính đến ngày thứ ba 29 tháng 6, có 76.5 phần trăm những người Canadians trên 12 tuổi được chủng ngừa ít nhất 1 mũi, và 31.6 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Tỷ lệ số cư dân được chủng ngừa ở Canada cao nhất so với các quốc gia tây phương: qua mặt cả Do Thái, Anh và Hoa Kỳ.

Tin tức khác...