Canada có thể bị kiện nếu cấm không cho công ty Hoa Vĩ tham dự việc thiết lập hệ thống internet 5G?

Ottawa: Trước những áp lực của các quốc gia đồng minh trong việc cấm không cho công ty viễn thông Trung quốc tham dự việc phát triển hệ thống điện thoại không dây 5G, chính quyền liên bang Canada còn phải đối phó với những vụ kiện cáo có thể xảy ra, từ những thỏa hiệp mậu dịch giữa Trung quốc và Canada đã được ký kết từ nhiều năm trước.

Thời của chính quyền đảng Bảo Thủ của cựu thủ hiến Harper, Canada đã có những thương thảo về một thỏa hiệp tự do mậu dịch với Trung quốc và có thông qua những điều lệ bảo vệ cho những nhà đầu tư ngoại quốc vào Canada.
Với thỏa hiệp bảo vệ quyền lợi của những nhà đầu tư ngoại quốc của Canada, chính quyền liên bang Canada sẽ gặp khó khăn nếu muốn loại bỏ việc cho công ty Hoa Vĩ ( Huawei) tham dự vào việc phát triển hệ thống điện thoại mới 5G.
Trong khi các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Anh, Đức.. đã cấm không cho công ty Hoa Vĩ tham dự vào việc phát triển hệ thống 5G ở các quốc gia này, thì chính quyền Canada vẫn chưa có một quyết định nào được công bố.
Theo nhận định của đài CBC thì nếu Canada cấm công ty Hoa Vĩ thì có thể sẽ bị thưa ra tòa, và số tiền bồi thường có thể lên đến hàng tỷ Mỹ kim.
Theo nhận định của các nhà chuyên môn thì công ty Hoa Vĩ có thể gắn thêm những con chip vào máy móc cung cấp cho hệ thống 5G, để do thám và có thể trong tương lai, điều khiển những hệ thống an ninh, những vũ khí.. sử dụng máy móc của công ty Hoa Vĩ này.
Nếu điều này đúng thì Trung quốc có thể hủy hoại những vũ khí, những xe tăng, chiến hạm, phi cơ của các quốc gia địch mà không cần bắn một phát súng.
Trung quốc cũng có thể do thám lấy những tin tức mật của chính quyền những quốc gia trên thế giới.

Tin tức khác...