Canada cho phép người nước ngoài vào thăm thân nhân

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo, bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm thứ hai 8 tháng 6, chính quyền liên bang Canada quyết định cho những người ngoại quốc, mà thân nhân là những thường trú nhân hay có quốc tịch Canada, được quyền vào Canada thăm thân nhân.
Những thân nhân từ Mỹ hay từ các quốc gia khác trên thế giới, được quyền vào Canada thăm người phối ngẫu, con cái, bố mẹ..
Những người muốn đến thăm sẽ phải ở lại Canada ít nhất 15 ngày và sẽ phải sống cách ly 14 ngày, sau khi đặt chân đến Canada.

Tin tức khác...