Canada cần thêm hàng ngàn thợ xẻ thịt

Edmonton: Trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng giêng, hội đồng những cơ sở xẻ thịt ở Canada, The Canadian Meat Council, cho biết là hiện nay các cơ xưởng xẻ thịt ở Canada, cần thêm khoảng 1 ngàn thợ xẻ thịt và những nhân viên trợ lực khác, mới có khả năng hoạt động 100 phần trăm , gia tăng số lượng thịt xuất cảng.

Nhóm các cơ sở xẻ thịt này, đã vận động với các giới chức chính quyền, để có thể mướn thêm những thợ xẻ thịt ngoại quốc có kinh nghiệm vào làm việc ở Canada.

Tuy nhiên theo lời bà MaryAnn Mihychuk, tổng trưởng nhân dụng liên bang thì các cơ sở xẻ thịt cần tuyển chọn và huấn luyện các nhân viên, hơn là dựa vào những nhân công ngoại quốc, đến Canada làm việc tạm thời.

Cũng theo bà tổng trưởng nhân dụng thì có hàng chục ngàn người bị layoffs bởi các công ty dầu khí, là những nguồn nhân lực cho các cơ sở xẻ thịt ở tỉnh bang Alberta.

Tuy nhiên nhiều công ty xuất cảng thịt cho biết là rất khó kiếm những nhân viên bị layoffs với số lương $40 một giờ từ các công ty dầu khí, đến làm cho các công ty xẻ thịt với số lương chỉ có $20 một giờ.

Ông Ray Price, chủ tịch công ty xẻ thịt heo Sunterra ở thành phố Trochu, tỉnh bang Alberta, cho biết công ty của ông ta cần gấp 20 thợ xẻ thịt và có thể mướn thêm 25 người nữa, nếu họ kiếm ra đủ người.

Nhiều công ty xẻ thịt khác như công ty Maple Leaf Foods sẽ mướn một số những người tỵ nạn Syria vừa đến Canada, cho các cơ xưởng của công ty này ở Brandon và Lethbridge.

More Stories...