Cần sa hợp pháp ở Canada sẽ không cung ứng đủ cho nhu cầu.

Ottawa: Như chúng ta cũng biết chính quyền liên bang Canada sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa vào ngày 17 tháng 10 sắp tới, và hàng loạt những công ty trồng cần sa đã thành lập, có cổ phiếu trao đổi trên các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ.
Có người cho rằng việc hợp thức hóa cần sa sẽ làm ngưng trệ kỹ nghệ trồng cần sa bất hợp pháp.
Tuy nhiên theo kết quả cuộc nghiên cứu mới đây của tổ chức tham vấn đầu tư C.D.Howe thì số lượng cần sa hợp pháp ở Canada có thể chỉ cung cấp từ 30 phần trăm cho đến 60 phần trăm nhu cầu.
Theo những ước tính thì nhu cầu cần sa cần dùng ở Canada trong tài khóa ba tháng cuối của năm 2018 là 610. 6 tấn cần sa (không biết những ai là người tiêu thụ số cần sa lớn lao này?), trong khi các công ty cần sa hợp pháp chỉ cung ứng có 146.13 tấn cần sa.
Cũng theo bản nghiên cứu của tổ chức C.D.Howe thì số thương vụ cần sa ở Canada có thể lên đến 1,3 tỷ dollars.
Như thế nghề trồng cần sa bất hợp pháp ở Canada sẽ còn tiếp tục phát triển.

Tin tức khác...