Cần sa có thể sẽ được bán trong các tiệm rượu

Toronto: Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ hai ngày 14 tháng 12, bà Kathleen Wynne, thủ hiến tỉnh bang Ontario cũng đồng ý là việc cho bán cần sa trong các tiệm bán rượu LCBO hiện có ở tỉnh bang Ontario là một điều hợp lý.

Chúng ta cũng biết là thủ tướng Trudeau, trong thời gian tranh cử, đã hứa là sẽ cho hợp thức hóa việv sử dụng cần sa ở Canada.

Bà thủ hiến Wynne cũng thú nhận là bà không được biết rõ lịch trình của chính quyền liên bang, trong việc hợp thức hóa cần sa, nhưng bà nghĩ với các cơ sở hiện có, với những nhân viên rành nghề, các tiệm rượu LBCO trong tỉnh bang Ontrario có thể là nơi dùng để bán cần sa trong tương lai.
Thủ hiến Kathleen Wynne cũng thú nhận bà đã từng hút cần sa khi còn nhỏ, nhưng bà ta đã không đụng đến cần sa trong 35 năm qua.
Bà thủ hiến cũng là một người công khai công bố tình trạng đồng tính, và hiện sống chung với một người bạn tình nữ .

More Stories...