Căn chúng cư trước đây của cố văn hào Ernest Hemingway ỏ Toronto được rao bán

Toronto: Vào những năm 1923- 1924, cố văn hào Ernest Hemingway đã từng đến cư ngụ ở thành phố Toronto trong vòng sáu tháng.
Và bây giờ căn chúng cư mà nhà đại văn hào này từng ở được rao bán.
Văn hào Hemingway là phóng viên cho tờ Toronto Star trong thời gian đó.
Căn chúng cư mà văn hào Hemingway mướn với giá $85 một tháng hiện để bảng bán với giá $730,000 cộng thêm tiền lệ phí condos hàng tháng là $911.

Tin tức khác...