Cần cá sấu bên mình để chữa bệnh trầm cảm

York Haven, Pensylvania: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng giêng, một người đàn ông ở tiểu bang Pensylvania đã cho biết là ông bớt bị trầm cảm vì có bênh cạnh con cá sấu.
Ông Joie Henney, 65 tuổi, ở thành phố York Haven, tiểu bang Pensylvania đã ghi danh với cơ quan y tế thành phố con cá sấu mà ông ta gọi tên là Wally, đã là con vật hỗ trợ tinh thần cho ông.
Ông Henney cũng cho biết là bác sĩ đã chấp thuận cho ông dùng con cá sấu Wally giúp cho việc chữa bệnh trầm cảm.
Con cá sấu Wally được cứu sống ở một khu đầm lầy bên ngoài thành phố Orlando, tiểu bang Florida lúc nó mới có 14 tháng tuổi và hiện đã 4 tuổi.
Ông Henney nuôi con Wally trong một hồ nước trong nhà và cho nó ăn cánh gà.
Ông Henney cũng thú nhận là con sấu này một ngày nào đó có thể nổi khùng cắn ông ta, nhưng bây giờ thì ông ta không sợ.

Tin tức khác...