Calgary đốn hạ 60 cây dọc “con lươn” Canyon Meadows Drive

Thành phố Calgary cho đến hồi tuần trước mới xác nhận là gần đây đã cho đốn hạ 60 cây nằm trên dãy đất phân cách giữa Bow Bottom Trail và Macleod Trail, số cây mà trước đây thành phố đã trồng với chi phí khoảng $1,000/cây.
Sáu chục cây nói trên bao gồm những cây đầu tiên đã được trồng vào đầu thập niên 1970, tức là chúng đã có mặt ở đó trong hơn 40 năm nay, và một số thì được trồng thêm trong các năm 2006 và 2011.
Ông Mike Mahon, giám sát viên đặc trách “trồng cây trong đô thị” (urban forestry) trong thành phố Calgary, giải thích do dãy đất phân cách nói trên không cung cấp những điều kiện thuận lợi để cho cây phát triển nữa, cụ thể là thiếu lượng đất trồng cần thiết, cùng với tình trạng thiếu nước, thiếu mưa, lại đang bị ảnh hưởng bởi lượng muối từ các sản phẩm chống đóng băng, đóng tuyết (de-icing products) cho nên số cây ấy rút cục đã bị đánh giá là “đang đứng chết” (standing dead).
Theo ông Mahon, chính vì cây không phát triển, thành phố từng phải thực hiện những chiến lược làm giảm tác hại của muối, trong đó có “thủy lợi thụ động” (passive irrigation, tức là chuyển hướng dòng nước mưa để cho chảy xuống các cây, chứ không dùng hệ thống bơm nước để tưới cây), và bổ sung chất bổi (mulch) nhằm làm tăng khả năng sống sót của chúng. Thiếu lượng đất và lượng bụi đường thì lại không đủ để giữ số nước cần thiết để nuôi dưỡng cây chính là những nguyên nhân chính đã làm cho chúng đang “standing dead”, mặc dù thành phố đã có những nỗ lực tốt nhất nhằm giữ cho chúng sống sót (một số đã sống được hơn 10 năm).
Ông Mahon cho biết mặc dù sẽ không thay thế 60 cây nói trên, nhưng thành phố sẽ có thể trồng lại 100 cây khác nhưng mà lần này là sẽ trồng trong các cộng đồng nằm sát dãy đất phân cách này, trong một nỗ lực nhằm bảo đảm việc mất 60 cây sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chính sách trồng cây trong thành phố. Cần biết, diện tích cây xanh của Calgary hiện nay chỉ chiếm có 8.25%, trong khi mục tiêu của thành phố là phải đạt đến 16%.

Tin tức khác...