Các nhóm môi trường và kỹ nghệ sữa biểu tình

Các nhóm môi trường và các chủ trại ngành sữa hôm 7/12 đã biểu tình bên ngoài phiên họp các thủ hiến diễn ra tại Montréal để bảo đảm Ottawa biết rõ lập trường của họ.

Jacques Lefebvre thuộc Hội các nông gia ngành sữa Canada nói: “Các nhà sản xuất trong kỹ nghệ sữa hôm nay có mặt tại đây để nói rằng nên ngưng dùng kỹ nghệ sữa làm lá bài thương lượng cho thỏa hiệp thương mại”.

Theo một phần của Thỏa hiệp USMCA (NAFTA mới), thị trường sữa Canada sẽ phải cạnh tranh với Mỹ khoảng 4 phần trăm. Đối với một số người, điều đó có nghĩa là họ thất thu hàng ngàn đô-la.

Thủ hiến François Legault nói thủ tướng đã bảo đảm với ông rằng các nhà sản xuất sẽ được bồi thường.

Các nhóm môi trường có mặt bên ngoài cuộc họp hy vọng các thủ hiến và thủ tướng sẽ lắng nghe các lo âu của họ. Họ muốn các thủ hiến hiểu rằng giảm sản xuất dầu khí là điều rất quan trọng nếu Canada muốn tuân thủ Thỏa hiệp Paris.

Keith Stewart của tổ chức Hòa bình xanh Canada cho biết: “Đây là cuộc chiến của thế hệ chúng ta. Giải quyết sự biến đổi khí hậu cũng có thể là một phần của giải quyết nền kinh tế của chúng ta, làm cho nó tốt hơn, cung cấp việc làm tốt, xây dựng tương lai xanh tươi hơn”.

Tin tức khác...