Các nhân viên cứu hỏa giải cứu một phụ nữ leo lên cần cẩu cách mặt đất 50 mét.

Toronto: Vào lúc 6 giờ 30 sáng hôm thứ năm ngày 16 tháng 8, các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu một phụ nữ để ngực trần, ngủ trên phòng điều khiển một cần cẩu trong một khu xây cất trong thành phố Toronto.
Các nhân viên cứu hỏa đã leo lên cần cẩu cách mặt đất , và giải cứu an toàn người phụ nữ này.
Theo ông William Bygrave, trưởng ty cứu hỏa thành phố Toronto thì người phụ nữ này đã leo lên cần cẩu với khoảng cách tương đương với chiều cao của 14 tầng lầu.
Cũng theo ông trưởng ty cứu hỏa thành phố thì các giới chức an ninh vẫn chưa biết rõ lý do nào và lúc nào người phụ nữ này đã leo lên cần cẩu và ngủ trên đó?
Khi các nhân viên cứu hỏa lên đến phòng điều khiển, họ phải thuyết phục người phụ nữ này trong vòng 1 tiếng đồng hồ, trước khi người này chịu đi xuống.
Người phụ nữ khoảng 20 tuổi đã bị còng tay và đưa đến bệnh viện cho một cuộc khám nghiệm sức khỏe.
Cần cẩu xây cất này nằm ở khu xây cất trên đường Lakeshore Boulevard và Bathurst Street.

Tin tức khác...