Các khảo cứu gia nghiên cứu chế tạo bia cần sa

Belleville, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 21 tháng 5, các nhà khảo cứu của trường cao đẳng Loyalist và công ty Province Brands of Canada đang mở những cuộc nghiên cứu về cách dùng cần sa để chế tạo bia.
Nói về cần sa thì hiện nay dân chơi có thể hút, hít khói (vape) hay hấp cần sa, và trong tương lai có thể uống cần sa.
Các nhà khảo cứu và sinh viên của trung tâm khảo cứu thực dụng của trường cao đẳng Loyalist và Medical Cannabis ở thành phố Belleville đã chế tạo một loại bia, thay thế lúa mạch ( barley) bằng cần sa.
Hiện nay việc làm bia cần sa vẫn còn ở trong tình trạng thử nghiệm, và một khi việc cần sa được hợp thức hóa ở Canada, thì những loại bia cần sa mới được đem bán cho người tiêu thụ.
Theo giáo sư Kari Kramp thì các nhà khảo cứu cũng như sinh viên và các kỹ sư, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện những loại bia cần sa này.

Tin tức khác...