Các dược sĩ có thể cho toa mua thuốc phá thai

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 11, bộ y tế  Canada đã loan báo cho phép những dược sĩ có quyền cho toa cho bệnh nhân mua thuốc phá thai.

Cũng theo phát ngôn viên của bộ y tế  thì loại thuốc  phá thai Mifegymiso có thể dùng phá những bào thai đã phát triển 9 tuần, thay vì chỉ có quyền phá  những bào thai  đã phát triển 7 tuần như trước.

Loại thuốc phá thai còn  được gọi là RU 486.

Phát ngôn viên của bộ y tế  cũng cho biết là  các bệnh nhân khi đi xin thuốc phá thai, không cần  phải làm giấy xác nhận là họ sẽ dùng những viên thuốc phá thai đó.

 

More Stories...