Các doanh nghiệp trong Chinatown Plaza mong được thành phố trợ giúp về tiền thuê cơ sở

Các chủ doanh nghiệp địa phương thuê cơ sở thuộc Thành phố Vancouver làm chủ đang cầu xin sự cứu trợ để sống còn qua đại dịch.

Tại Chinatown Plaza, một trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của Thành phố Vancouver trên đường Keefer Street, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa kể từ Tháng 3 vì đại dịch COVID-19.

Glynni Chan, chủ nhân của Happy Times Travel, nói rằng công việc kinh doanh của cô đã bị thiệt hại nặng nề. “Chẳng ai bước vào, không lưu lượng, không khách hàng nào. Thật là thất vọng. Chúng tôi không nhận được bất kỳ kế hoạch cứu trợ tiền thuê nào từ Thành phố Vancouver, chủ nhà của chúng tôi.”

Thành phố cho phép những người thuê cơ sở thương mại trì hoãn thanh toán tiền thuê trong Tháng Tư và Tháng Năm, nhưng bắt đầu từ đầu năm tới, họ sẽ phải trả lại hết tất cả số tiền còn thiếu đó. Và ngay trong hiện tại, tiền thuê Tháng Sáu sắp đến hạn.

Thị trưởng Kennedy Stewart cho biết sự trì hoãn thanh toán tiền thuê là một khởi đầu tốt từ thành phố, nhưng thành phố cũng đang cần thêm sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang để hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê Khẩn cấp Canada (Canada Emergency Rent Assistance Program) cung cấp sự trợ giúp 75 phần trăm cho người thuê chỉ áp dụng đối với chủ nhà hay công ty tư nhân. Thành phố Vancouver là công quyền nên không đủ điều kiện.

Thị trưởng nói ông đã gây áp lực với Ottawa để thay đổi điều đó nhưng cho đến nay vẫn không mang lại kết quả như mong đợi.

Glynni Chan nói “Bây giờ, nếu các chủ doanh nghiệp trong Chinatown Plaza không nhận được sự trợ giúp tiền thuê nhà, chắc phải đóng cửa dẹp tiệm. Tôi đã làm việc ở đây được 36 năm và tôi không muốn đóng cửa dẹp tiệm. Tôi muốn tiếp tục.”

Tin tức khác...