Các dân biểu, nghị sĩ chi tiêu 4.5 triệu dollars cho những chuyến công du, và việc mời khách trong năm nay 2017.

Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 15 tháng 11, chính quyền liên bang đã chi tiêu nhiều hơn trong năm nay cho các chuyến công du của các dân biểu, các thượng nghị sĩ, cũng như chi phí cho việc mời khách đến thăm Canada.

Theo bản tin của văn phòng quốc  hội thì các dân biểu, các thượng nghị sĩ đã mở những cuộc công du quảng cáo cho Canada  cũng như mời những vị khách từ ngoài đến thăm Canada.

Các vị đại diện cho dân đã  họp 134 lần, mở 69 cuộc công du ra nước ngoài  với chi phí 4.5 triệu dollars, nhiều hơn  những chi tiêu trong năm  ngoái là 1 triệu dollars.

Số chi phí cho các thượng nghị sĩ, các dân biểu  trong các chuyến công du và đãi khách trong năm nay, là số chi phí cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Trong năm nay, dù chưa là hết năm, các vị đại diện cho dân đã công du qua các quốc gia như Pháp, Trung quốc, Bồ Đào Nha, Jamaica và đã đến các thành phố như Hoa Thịnh Đốn, Kingston ở Jamaica và cả đến thành phố cờ bạc Las Vegas.

More Stories...