Các đại ngân hàng Canada sẽ cho gia tăng tiền lời cổ đông

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 5 tháng 11, cơ quan đặc trách tài chánh liên bang, the Office of the Superintendent of Financial Institution, đã hủy bỏ những giới hạn cho các ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Những giới hạn này đã được đặt ra trong thời gian có đại dịch: các công ty tài chánh phải giữ một số tiền mặt lớn để có thể chi ra khi số người quỵt nợ gia tăng. Nhưng số người phải quỵt nợ vì những khó khăn trong thời đại dịch không có nhiều.
Với việc hủy bỏ những giới hạn này, các ngân hàng cũng như các công ty bảo hiểm có quyền gia tăng số tiền lời cổ đông, bỏ thêm tiền mua lại số cổ phiếu trên thị trường.
Như thế với số tiền mặt dự trữ to lớn, các ngân hàng có thể cho gia tămg tiền lời cổ đông, thu hút thêm số người bỏ tiền mua cổ phiếu của các ngân hàng này và giúp trị giá của những loại cổ phiếu ngân hàng sẽ gia tăng cao hơn nữa.
Canada có 5 đại ngân hàng là Royal Bank, Toronto Dominion Bank, Bank of Montreal, Bank of Commerce và National Bank

Tin tức khác...