Các cuộc giải phẩu trong bệnh viện bị đình trệ vì các bác sĩ thường trú gốc Saudi bị gọi về nước.

Halifax, Nova Scotia: Theo các viên chức của cơ quan y tế tỉnh bang Nova Scotia, thì những cuộc giải phẩu dự trù tại các bệnh viện tỉnh bang Nova Scotia sẽ bị đình trệ, sau khi gần 60 bác sĩ thường trú (residents) người Saudi Arabia đã bị xứ này gọi về nước cấp kỳ, sau khi có những xung đột về ngoại giao giữa Canada và xứ Saudi.
Xứ Saudi Arabia đã bỏ tiền tài trợ cho gần 1 ngàn các bác sĩ mới ra trường, sang Canada thực tập ở các bệnh viện. Những bác sĩ thường trú này phải làm việc ở các bệnh viện một thời gian trước khi có thể được cấp giấy phép hành nghề.
Một bác sĩ gia đình sẽ phải thực tập từ 2 năm cho đến 3 năm sau khi ra trường, trong khi những bác sĩ chuyên khoa sẽ phải làm bác sĩ thường trú từ 5 năm cho đến 6 năm.
Những bác sĩ thường trú tại các bệnh viện cũng can dự vào các cuộc giải phẩu, và vì số bác sĩ thường trú gốc Saudi phải về nước, gây khó khăn cho các bệnh viện không những ở tỉnh bang Nova Scotia mà còn cho các bệnh viện trên toàn Canada.
Theo bác sĩ Mark Taylor của cơ quan y tế tỉnh bang Nova Scotia, thì các cuộc giải phẩu ở các bệnh viện tỉnh bang sẽ bị trì hoãn thêm vài tuần.

Tin tức khác...