Các công ty Trung quốc ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiếm đủ nhân viên.

Bình Dương: Theo những tin tức báo chí loan báo hôm thứ ba ngày 4 tháng 6, thì các công ty Trung quốc đang gặp những khó khăn trong việc kiếm đủ những nhân viên làm việc thông hiểu tiếng Hoa. Đồng thời mức lương mà các công ty này phải trả cho nhân viên cũng gia tăng vì những cạnh tranh của các công ty khác, đã là những khó khăn chính của các công ty Trung quốc ở Việt Nam.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo South China Morning Post, ông Weng Caibing, chủ nhân của một công ty xây cất ở Bình Dương cho biết là việc mướn một thông dịch viên biết tiếng Tàu đã gia tăng hơn 400 Mỹ kim, và ông cũng kiếm không đủ những nhân viên biết nói cả tiếng Tàu.
Theo nhận xét của các chuyên gia kinh tế thì việc tìm người sẽ còn khó khăn hơn nữa trong những ngày sắp tới, khi có thêm hàng loạt những công ty Trung quốc tìm cách chuyển hoạt động sang Việt Nam, để tránh cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung quốc.
Giá đất đai nhà cửa đã tăng vọt ở các thành phố Saigon, Hà Nội và Bình Dương: giá đất ở thành phố Bình Dương đã gia tăng 80 phần trăm trong vòng 3 năm qua.
Mức gia tăng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 là 7.1 phần trăm.
Nhiều chuyên gia tài chánh còn tiên đoán là nền kinh tế Việt Nam sẽ qua mặt nền kinh tế Tân Gia Ba trong vòng 10 năm sắp đến?

Tin tức khác...