Các công ty cắt giảm nhân viên vì giá dầu giảm

Calgary: Hàng loạt những nhân viên vừa bị các công ty năng lượng cho nghỉ việc, vì giá dầu thô vẫn ở mức thấp.

Theo những tin tức vừa được loan báo hôm thứ tư ngày 18 tháng 11, công ty TransCanada Corp sẽ cho layoffs nhân viên bắt đầu từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ sáu 20 tháng 11. Tuy nhiên ông Mark Cooper, phát ngôn viên của công ty Trans Canada Corp từ chối không công bố con số chính xác về số nhân viên bị nghỉ việc.  Trong tháng 6 và tháng 9 vừa qua, công ty này đã cho hàng trăm nhân viên nghỉ việc, cắt giảm 20 phần trăm số nhân viên cao cấp. Công ty Trans Canada hiện có 6 ngàn nhân viên và trong số này có 4 ngàn người làm việc ở Canada.

Công Ty Trans Canada cũng là công ty đưa ra dự án thiết lập đường dẫn dầu Keystone và dự án này đã không được chính quyền Mỹ chuẩn y.

Cũng trong ngày thứ tư, công ty hầm mỏ Teck Resources cho cắt giảm 1 ngàn nhân viên, cùng cắt giảm tiền lời cổ phần cho các cổ đông.

Trong vòng 18 tháng qua, công ty  Teck Resources đã cắt giảm 2 ngàn nhân viên.

Tin tức khác...