Các cơ quan từ thiện, để thùng xin quần áo cũ, nhưng lại nhận được toàn là ..rác!

Fort St John, British Columbia: Trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 4, một tổ chức từ thiện ở thị trấn Fort St John, tỉnh bang British Columbia đã van xin người ta không nên bỏ rác vào những thùng xin quần áo của tổ chức này , đặt tại nhiều đường trong thị trấn.
Hội quán thể thao the North Peace Gymnastics có trách nhiệm thu thập những thùng xin quần áo của hiệp hội bệnh tiểu đường Canada, và sẽ được trả công tiền lựa và sắp xếp quần áo.
Theo phát ngôn viên của hội quán thể thao North Peace thì thay vì họ nhận được tiền công, thì lại còn mất công đem rác và quần áo rách đi đổ.
Những quần áo mà người ta vứt vào những thùng xin quần áo trong thị trấn Fort St John không phải là những quần áo lành lặn, mà còn lẫn vào đó rác rưởi, chổi cùn rế rách..
Bà Chantelle Yales của hội quán thể thao cũng cho biết là nhiều người bỏ rác vào thùng xin quần áo, và làm hư hại những quần áo lành lặn của những người có thiện tâm.
Bà Yales cũng khẩn cầu người ta đừng bỏ rác vào thùng đựng quần áo xin cho từ thiện.

Tin tức khác...