Các bệnh viện vùng Ottawa và Gatineau quá tải

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 8 tháng giêng, thì các bệnh viện ở vùng thủ đô Ottawa và ở thành phố kế cận Gatineau đang gặp những khó khăn vì số bệnh nhân gia tăng trong mùa cúm.
Những phòng cấp cứu của các bệnh viện trong vùng đều không có đủ phương tiện chữa trị cho các bệnh nhân.
Tỷ lệ quá tải của các bệnh viện ở thành phố Gatineau lên đến 125 phần trăm, trong khi tỷ lệ quá tải của bệnh viện trong vùng thủ đô lên đến 128 phần trăm.
Phát ngôn viên của cơ quan y tế trong khu vực cho biết là tình trạng quá tải đã diễn ra từ cuối tháng chạp năm ngoái 2018.
Mùa cúm năm nay đang ở mức cao nhất và trẻ em là những người bị cúm nhiều nhất trong năm nay.

Tin tức khác...