Các bác sĩ yêu cầu chính quyền liên bang tài trợ thêm cho quỹ bảo hiểm y tế cho người lớn tuổi.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 17 tháng 7, hiệp hội các bác sĩ đã kêu gọi chính quyền liên bang tài trợ thêm 21 tỷ dollars, để giúp chính quyền các tỉnh bang và những vùng trên miền bắc Canada, có khả năng cung cấp những dịch vụ y tế cho những người lớn tuổi mà số người này ngày một gia tăng.
Hiệp hội những bác sĩ Canada đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang nên gia tăng những trợ giúp tài chánh cho quỹ y tế của các tỉnh bang và những vùng trên miền bắc.
Theo những ước tính thì chi phí y tế sẽ gia tăng thêm 93 tỷ dollars trong vòng 10 năm sắp đến, vì dân số ngày một già.
Theo bác sĩ Laurent Marcoux, chủ tịch hiệp hội các bác sĩ Canada, CMA, thì hệ thống bảo hiểm sức khỏe của Canada đã lỗi thời, cần được sửa đổi lại khi số người lớn tuổi ngày một gia tăng.
Theo những thống kê thì tỷ lệ những người lớn tuổi ở Canada sẽ gia tăng từ mứ 16.9 phần trăm như hiện nay, lên đến 21 phần trăm trong vòng 10 năm tới.
Trong khi chi phí y tế một năm cho những người lớn tuổi là $12,000, so với $2,700 cho những người khác.

Tin tức khác...