Bưu điện Canada tạm ngưng việc đưa thư vì thời tiết quá lạnh.

Sudbury, Ontario: Mùa đông năm nay ở Canada quả là một trong những mùa đông lạnh lẽo nhất.
Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng giêng, nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió ở nhiều thành phố ở miền bắc của tỉnh bang Ontario như thành phố Sudbury đã xuống đến mức trừ 40 độ C.
Cũng vì quá lạnh, bưu điện Canada đã cho tạm ngưng việc đưa thư đến tư gia trong ngày thứ hai và có thể trong những ngày kế tiếp, nếu nhiệt độ ở các thành phố này, tiếp tục ở mức đóng băng.
Bưu điện Canada cho lệnh báo dộng đỏ( Red Alert) có nghĩa là sẽ không có thư từ chuyển giao trong những vùng có lệnh báo động.
Những vùng có lệnh báo động đỏ ở miền bắc tỉnh bang Ontario gồm cả Sudbury, Sault Ste. Marie, Kapuskasing, Timmins, Thunder Bay và North Bay.

Tin tức khác...