Buổi hội thảo Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng & Thành Hội Houston

Hôm 21 tháng 4, tại trụ sở cộng đồng người Việt Houston, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Thành Hội Houston đã tổ chức buổi hội thảo với đề tài “Liệu đảng Cộng sản VN có tồn tại cho đến đại hội lần thứ 13 hay không”. Diễn giả của buổi hội thảo là ông Lý Thái Hùng- Tổng bí thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng.

Mục đích của buổi hội thảo là thảo luận về tình hình của VN ngày nay cũng như những gì cộng đồng người Việt hải ngoại có thể đóng góp để hỗ trợ cho công cuộc vận động dân chủ, nhân quyền cho đất nước VN.
Qua hình thức hỏi-đáp thảo luận về các đề tài nóng bỏng kinh tế, chính trị thu hút rất nhiều đồng hương Houston và vùng phụ cận đến tham dự.

Bạch Cúc

Tin tức khác...