Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đến Canada

Ottawa: Cuộc viếng thăm của ông bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, diễn ra ở thủ đô Ottawa vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 vừa qua, đã không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Canada, có thể các giới chức chính quyền Canada cũng như Việt Nam sợ phải đương đầu với những cuộc biểu tình chống cộng sản của những người Canada gốc Việt?
Theo những tin tức loan báo từ bộ quốc phòng Canada thì đây là lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng của chính quyền cộng sản Việt Nam đến viếng thăm Canada.
Cuộc viếng thăm kéo dài trong 8 ngày, với những cuộc thảo luận về những hỗ tương giữa Canada và Việt Nam trong nhiều lãnh vực kể cả việc lưu thông trên biển Đông,nơi mà Trung quốc đã ngang nhiên đòi chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng biển này.

Tin tức khác...