Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ từ chức

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ năm ngày 20 tháng 12, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã loan báo là ông bộ trưởng quốc phòng James Mattis sẽ về hưu vào tháng 2 năm tới 2019. Ông Trump cũng nói là ông sẽ bổ nhiệm một bộ trưởng quốc phòng mới.
Theo tin của đài CNBC thì trong lá thư từ nhiệm, ông bộ trưởng Mattis đã nói là ông từ chức để cho tổng thống Trump có một bộ trưởng quốc phòng cùng quan điểm.
Cũng trong ngày hôm thứ năm, ông Trump đã tuyên bố là ông ta cho rút hết quân lính Hoa Kỳ đang trú đóng ở Syria về lại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng nói là nhóm khủng bố cuồng tín ISIS đã bị tiêu diệt.
Theo những nguồn tin báo chí thì lời tuyên bố rút quân của tổng thống Trump đã làm nhiều người sửng sốt, nhất là những tướng lãnh Hoa Kỳ, vì họ cho biết là họ không được tổng thống Trump tham khảo ý kiến trước khi ra lệnh rút quân.

Tin tức khác...