Bộ trưởng Nội vụ Texas xin lỗi về danh sách các cử tri bỏ phiếu bất hợp pháp

Quyền Bộ trưởng Nội vụ David Whitley

Cách đây khoảng 3 tuần, Quyền Bộ trưởng Nội vụ David Whitley của tiểu bang Texas tung ra một danh sách ngụ ý cho rằng có khoảng 58,000 người có thể là cử tri đã đi bỏ phiếu bất hợp pháp vì không phải là công dân Hoa Kỳ.
Bức thư và danh sách cử tri của ông Whitley được gửi đến các văn phòng tỉnh hạt đặc trách bầu cử dự định cần phải loại bỏ khoảng 95,000 cử tri này vì chưa phải là công dân nên không có quyền đi bầu. Bức thư này được nhiều người phe Cộng Hoà, trong đó có TT Trump, chụp lấy như là cơ hội để tố cáo tình trạng có nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu một cách bất hợp pháp. Nó được kết hợp bằng những cuộc nghiên cứu về các dữ liệu cử tri đi bỏ phiếu để so sánh với danh sách các hồ sơ bằng lái xe của cư dân trong các tỉnh hạt đã thực sự là công dân Mỹ.
Nhưng liền sau đó, bức thư báo cáo này đã được chứng minh là có nhiều sai lầm đáng kể, đặc biệt là có hàng chục người có tên trên danh sách thật sự là cử tri hợp pháp vì đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Nó đã bị chỉ trích bởi nhiều viên chức chính quyền tổ chức bầu cử và còn bị kiện cáo bởi nhiều nhóm tranh đấu dân quyền đã cáo buộc đây là một thủ đoạn nhằm ngăn cản cử tri gốc di dân không nên đi bầu.
Tuy vậy, ông Whitley, trong tư cách là Quyền Bộ trưởng Nội vụ được Thống đốc Abbott lựa chọn, ông ta đã không hề lên tiếng nhìn nhận lỗi lầm sai sót này trong một phiên điều trần tại Thượng Viện vào tuần qua, cũng như không bầy tỏ sự hối tiếc về những sai lầm trong bức thư khiến gây hoang mang cho nhiều người.
Nhưng trong kỳ xuất hiện lần này để được Thượng Viện cứu xét và chuẩn thuận, ông Whitley đã thay đổi thái độ để lên tiếng xin lỗi các vị dân cử quốc hội Texas về những sai lầm này. Trong một bức thư gửi đến các vị dân biểu và nghị sĩ tiểu bang, ông Whitley cho rằng danh sách các cử tri bị tình nghi là chưa có quốc tịch Mỹ cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng hơn trước khi được đưa vào danh sách cần phải bị loại bỏ để gửi đến các văn phòng tổ chức bầu cử tại từng tỉnh hạt trong tiểu bang.

Tin tức khác...