Bò cạp cắn người trên phi cơ

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng 3, một hành khách trên phi cơ đã bị bò cạp cắn.
Tai nạn xảy ra chuyến phi cơ của hãng hàng không Air Transat đi từ phi trường Toronto đến phi trường Calgary vào ngày 28 tháng 3.
Một hành khách đã bị bò cạp cắn và đã được nhân viên cấp cứu đón tại sân bay khi chiếc phi cơ này đến phi trường Calgary.
Các giới chức an ninh sau đó đã lục soát và tìm thấy con bò cạp này trên phi cơ.

Tin tức khác...