Biểu tình phản đối việc dùng ngựa kéo xe ở thành phố Montreal.

Montreal: Trong hôm thứ bảy ngày 24 tháng 11, có một cuộc biểu tình diễn ra ở khu vực quảng trường Place d’Armes trong khu phố cổ của thành phố Montrea, gần bến đậu những xe ngựa đón du khách trong thành phố.
Những người biểu tình phản đối việc dùng ngựa kéo xe , và đòi chính quyền thành phố phải ngừng ngay lập tức việc dùng ngựa kéo này.
Những người biểu tình cho là việc dùng ngựa kéo xe là một việc bạo hành thú vật.
Trong khi đó chính quyền thành phố cho biết là họ sẽ cấm việc dùng ngựa kéo xe trong thành phố vào năm tới 2019.
Trong tháng 10 vừa qua, một con ngựa kéo xe đã lăn quay ra chết trên đường phố Montreal

Tin tức khác...