Biểu tình chống cộng sản Việt Nam bán nước

Vào ngày thứ bảy 7 tháng 7 sắp đến, sẽ có một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt ở Canada nhằm phản đối việc cộng sản Việt Nam dự định bán đất cho Trung cộng.

Tin tức khác...