Biết làm sao định nghĩa được tình yêu?

Không tình yêu không có gì đứng vững.
Sự nghiệp, văn chương, phẩm giá, tiền tài.
Có tình yêu mới nghỉ đến tương lai.
Có tình yêu đời mới đầy thi vị.
Có tình yêu mới có chân thiện mỹ.
Có tình yêu địa ngục cũng thiên đường.

HK

Tin tức khác...