Bệnh viện Royal Victoria cũ bắt đầu đón nhận người vô gia cư

Bệnh viện Royal Victoria cũ trên đường Des Pins kể từ hôm 15/1 đã mở cửa đón nhận những người vô gia cư, nam, nữ và cả thú nuôi của họ.

Địa điểm này sẽ tạm thời tiếp nhận những người vô gia cư trong những đêm lạnh giá của mùa đông (có lúc xuống đến -20 độ) khi những trung tâm thường trực khác đã hết chỗ.

Ông Sam Watts CEO của Welcome Hall Mission, cùng điều hành địa điểm tiếp nhận mới này cùng với các trung tâm khác như Patricia Mackenzie Pavilion, Old Brewery Mission… nói rằng việc thiết lập thêm các trung tâm không phải là một giải pháp có thể thực sự giải quyết vấn đề người vô gia cư, nhưng đó là một cách giữ cho người vô gia cư không phải ngủ trên đường phố trong những đêm lạnh mùa đông.

Khu tạm trú 80 giường dành cho người vô gia cư mở cửa từ 15/1 đến giữa tháng 4 và sẽ có một xe buýt con thoi lo vận chuyển người vô gia cư. Ông Watts giải thích: “Những người cần chỗ trú qua đêm sẽ được xe buýt chở đến địa điểm trên đường Des Pins và họ sẽ được chăm sóc từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng”.

Ông Watts cho biết tiếp: “Sau đó họ sẽ được chở tới những nơi khác để dùng bữa điểm tâm”.

Tòa nhà bệnh viện Royal Victoria cũ đã bỏ trống kể từ khi các dịch vụ bệnh viện được chuyển đến siêu bệnh viện MUHC năm 2015.

Tháng 6 năm 2018, chính phủ Québec loan báo một phần tòa nhà này sẽ được trao lại cho Đại học McGill cùng với một ngân khoản 37 triệu đô-la để trường có thể chuyển đổi công dụng thích hợp với trường.

Tin tức khác...