Bầu chọn Hội đồng Đại diện Cộng Đồng Người Việt Houston và vùng phụ cận

Ứng cử tham gia Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Houston và VPC gồm có 3 liên danh:
1- Liên danh Đoàn Kết, thụ ủy là ông Nhất Nguyên chủ nhà thuốc Dương Lai Cảnh
2- Liên danh Hợp Nhất, hiện đang điều hành Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt Houston và VPC, thụ ủy là ông Trần Quốc Anh Trung tá Lục quân Hoa Kỳ
3- Liên danh Xây Dựng, thụ ủy là Luật sư Steven Dieu
Sau cuộc bầu chọn ngày 24/11/2019 một trong ba liên danh đắc cử sẽ là Hội đồng đại diện mới nhiệm kỳ 3 năm. Cuộc bầu chọn Đại diện cộng đồng mới được tổ chức trong tinh thần dân chủ vì quyền lợi và sự sáng suốt của đồng hương bầu chọn một liên danh xứng đáng đại diện cho những người Việt hải ngoại.

Bạch Cúc

Tin tức khác...