Bắt giữ 32 người Ấn Độ trong chiến dịch lừa đảo những người Canadians

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 11, thì qua sự phối hợp giữa cơ quan an ninh Canada, các cơ quan an ninh Ấn Độ đã phá vỡ một tổ chức lừa đảo có trụ sở ở Ấn Độ, dùng điện thoại lừa đảo, lấy tiền của những nạn nhân ở Canada.
Cảnh sát đã khám xét và bắt giữ 32 nghi can, tịch thu 55 máy điện toán, 35 điện thoại tại một trung tâm điện thoại, mà từ đây chúng đã điện thoại tìm cách lường gạt tiền bạc của những người Canadians nhẹ dạ.
Chúng thường giả danh là nhân viên sở thuế hay cảnh sát, điện thoại đến những nạn nhân nói là những người này thiếu thuế và nếu không đóng ngay thì sẽ bị tù.
Sau đó chúng đòi những nạn nhân phải gửi trả “tiền thuế” bằng tiền điện tử hay bằng phiếu tặng quà mua ở các siêu thị.

Tin tức khác...