Bão tuyết đến tỉnh bang New Brunswick

Saint John, New Brunswick: Trận bão tuyết diễn ra ở tỉnh bang New Brunswick trong tối hôm thứ bảy ngày 3 tháng 11, đã gây những thiệt hại lớn cho cư dân trong tỉnh bang.
Trận bão tuyết với sức gió lên đến 110 cây số một giờ, đã khiến cho gần 100 ngàn tư gia không có điện.
Tính cho đến sáng hôm thứ ba thì vẫn còn 8 ngàn nhà vẫn chưa có điện, trong khi các nhân viên của công ty điện lực tỉnh bang New Brunswick làm việc ngày đêm.
Trong vòng mấy ngày qua, toàn bộ 250 nhân viên gắn đường dây của công ty điện lực tỉnh bang đã phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
Đây là trận bão tuyết đầu mùa đông năm nay ở vùng Đại Tây Dương.

Tin tức khác...